Het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen: weg ermee! (2006.46.2746)


Een man kan zijn sperma laten invriezen om dit na zijn overlijden te laten gebruiken. Deze postmortale of postume procreatie – voortplanting na overlijden - is sinds 1 september 2002 juridisch geregeld in de Embryowet. Volgens deze wet zal het ingevroren sperma van een man na diens overlijden vernietigd moeten worden, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor gebruik na zijn overlijden. Zoals de auteur al eerder betoogde (FJR 2003, p. 189) kan deze toestemming niet worden gegeven in een uiterste wil omdat de beschikking dan…

Verder lezen