Het herziene fiscaal procesrecht (2005.29.3075)Vanaf 1 januari 2005 is de systematiek van rechtsbescherming in het fiscale procesrecht gelijk aan die van de Awb. De hoofdregel van de Awb geldt nu: bezwaar kan worden gemaakt tegen besluiten waartegen de belanghebbende beroep kan instellen bij de rechtbank. Het aantal besluiten waartegen beroep kan worden ingesteld, is echter beperkt.

Geen beroep kan worden ingesteld tegen besluiten op grond van de Invorderingswet of de Kostenwet invordering. Gehandhaafd is het gesloten stelsel van rechtsmiddelen.

Hoger beroep is slechts mogelijk tegen een ‘gewone’ uitspraak in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht