Het homohuwelijk: een bijzonder nationaal product (2002.28.2174)


Analyse van enkele aspecten van het Nederlandse opengestelde huwelijk op basis van het in december 2001 verschenen advies van de Nederlandse Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht. In het advies buigt de Staatscommissie zich over de vraag in hoeverre de bestaande communautaire, internationale en commune internationaal privaatrechtelijke regelgeving zich verdraagt met een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht. Binnen de Staatscommissie bestaat verdeeldheid over de vraag of het Nederlandse homohuwelijk binnen het materiële toepassingsgebied van het Haags Huwelijksverdrag van 1978 valt. Wanneer dit niet het geval zou blijken te zijn, dan…

Verder lezen