Het huis waarin zij samenwoonden (2007.50.2007)


Wie is bevoegd rechtshandelingen te verrichten met betrekking tot de 'eigen' woning waarin partijen ongehuwd samenwonen? Wat is de omvang van een vergoedingsrecht ter zake van het bijdragen in de verwervingskosten van een dergelijke onroerende zaak?
Of de ongehuwde ex-partner recht heeft op overdracht aan hem van de desbetreffende woning zal volgens auteur afhankelijk zijn van de vraag hoe het is gekomen dat het huis op naam van de ene partner is gesteld. Wanneer bijvoorbeeld een lastgevingovereenkomst zoals in het Mode huis Nolly II-arrest (HR…

Verder lezen