Het inkomensbegrip en goede huwelijksvoorwaarden (2006.11.3220)


Als één op de drie huwelijke strandt, kan een echtscheiding moeilijk onverwacht genoemd worden. Huwelijksvoorwaarden kunnen dan van levensbelang zijn, met name wanneer één van de echtgenoten een onderneming heeft.

In hoofdlijnen zijn twee soorten huwelijksvoorwaarden te onderscheiden, koude uitsluiting en het (periodiek of finaal) verrekenbeding. Het grote probleem van verrekenbedingen is dat deze vaak niet (geheel) worden uitgevoerd, waardoor met name bij de echtscheiding problemen kunnen ontstaan. Een finaal verrekenbeding kan daar oplossing bieden.

Bij het opstellen van de huwelijksvoorwaarden moet…

Verder lezen