Het inkomensbegrip in verrekenbedingen blijft lastig (2009.33.3004)


De auteur gaat in op de reikwijdte van het inkomensbegrip in verrekenbedingen in de huwelijkse voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden is vaak opgenomen dat een verrekening van inkomsten of vermogen dient plaats te vinden. In de praktijk blijkt steeds vaker discussie te ontstaan over de uitleg van deze begrippen. In de rechtspraak wordt bij de uitleg van het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden aangesloten bij het zogenoemde Haviltex-criterium (JBN 2007, nr. 3). Echter, de auteur wijst erop dat dit in de praktijk vaak niet voldoende…

Verder lezen
Terug naar overzicht