Het keuzerecht voor buitenlands belastingplichtige (2001.22.3153)


Aan de hand van cijfervoorbeelden wordt ingegaan op de mogelijkheid om als buitenlands belastingplichtige te opteren voor binnenlandse belastingplicht (art. 2.5 Wet IB 2001). De keuze voor binnenlandse belastingplicht kan nadelig uitpakken indien het buitenlands inkomen relatief hoog is in verhouding tot het Nederlands inkomen. Deze keuze voorkomt niet de emigratieheffingen voor lijfrenten en pensioenen, maar wel de emigratieheffing bij de kapitaalverzekering eigen woning.

N.C. Overduin

Forfaitair nr 113, april 2001 blz. 4

Verder lezen