Het levenstestament (2010.51.2009)


De auteurs bespreken het zogenoemde levenstestament. Een levenstestament is een akte waarin door de levenstestateur een aantal zaken wordt vastgelegd voor het geval er tijdens zijn leven iets gebeurt waardoor hij zelf – al dan niet tijdelijk – niet meer kan of wil handelen. Men kan daarbij denken aan wilsonbekwaamheid door bijvoorbeeld een ongeluk of een (ernstige) ziekte. Een levenstestament is een testament dat al werkt tijdens het leven. Een levenstestament bestaat in de praktijk vaak uit één of meer volmachten (beperkte, algehele, herroepelijk, onherroepelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht