Het levenstestament (2012.42.2001)


Als iemand door ziekte of afwezigheid zelf zijn belangen niet kan behartigen en toch vertegenwoordigd moet worden, biedt de wet mogelijkheden in de vorm van een bewind (art. 1:431 e.v. BW), mentorschap (art. 1:450 e.v. BW) en curatele (art. 1:378 e.v. BW).  
Zelf kan iemand regelingen treffen door het maken van een levenstestament, dat bijna altijd twee elementen bevat. In de eerste plaats een volmacht en in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht