Het minderjarige kind; afstamming en het nieuwe erfrecht (2002.19.2126)


Bespreking van de positie van het minderjarige kind in het nieuwe erfrecht. Vooraf behandelt de auteur het afstammingsrecht en de vraag wie als ouders gelden tot wie het kind in een familierechtelijke betrekking staat.

Voor een minderjarige erfgenaam kan de wettelijke vertegenwoordiger de nalatenschap niet zuiver aanvaarden. In geval de wettelijke vertegenwoordiger niet binnen de voorgeschreven termijn van drie maanden de verklaring van beneficiaire aanvaarding (of, met machtiging van de kantonrechter de verklaring van verwerping) uitbrengt, geldt een beneficiaire aanvaarding van rechtswege volgens art. 4:193…

Verder lezen