Is het nieuwe adoptierecht in overeenstemming met art. 8 EVRM? (1999.17.2158)


De enige eisen die aan adoptie gesteld moeten worden zijn, dat adoptie altijd in het kennelijke belang van het kind dient te zijn en dat adoptie alleen mag plaatsvinden als het kind niets meer van de oorspronkelijke ouders te verwachten heeft. Dit uitgangspunt leidt ertoe dat volgens de auteur adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht mogelijk zou moeten zijn. Het zich in deze nog langer afwachtend opstellen door de wetgever kan leiden tot een oordeel door het Europese Hof van schending van art. 8 EVRM. Ook de eis van…

Verder lezen