Het nieuwe personen- en familieprocesrecht (1995.2182)


De met ingang van 1 april 1995 in werking getreden Wet tot herziening van het procesrecht in zaken van personen- en familierecht regelt in de nieuw ingevoerde artikelen 798 t/m 813 Rv de procedure in personen- en familierechtzaken met uitzondering van echtscheidingszaken.

De wetgever heeft in deze nieuwe regeling gekozen voor de verzoekschriftprocedure. Schaafsma-Beversluis geeft een kort overzicht van de inhoud van de artikelen 798 t/m 813 Rv. Naast de nieuwe procedures rond zaken betreffende minderjarigen behandelt zij de mededelingen omtrent en verzending van…

Verder lezen