Het nieuwe schenkingsrecht (1999.43.2392)


Recent is bij de Tweede Kamer ingediend de nota van wijziging op het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.3 (Schenking). Vegter gaat in op de structuur van het nieuwe schenkingsrecht en de samenhang tussen het - nieuwe - erfrecht en schenkingsrecht. Hij vindt dat er een voor de praktijk goed werkbare regeling tot stand is gekomen.

In het artikel in de rubriek ‘Nieuw erfrecht in praktijk’ wordt onder meer ingegaan op de volgende punten:

- wijziging van art. 1:88 lid 1b;

- …

Verder lezen