Het partnerschap in de Wet IB 2001 (2001.48.3308)


De Wet IB 2001 introduceert het begrip fiscale partner. Hieronder vallen gehuwden, geregistreerde partners en samenwoners die hebben geopteerd voor het fiscale partnerschap (art. 1.2 Wet IB 2001). Eén van de voordelen van het fiscale partnerschap is dat het hierdoor mogelijk wordt om bepaalde gemeenschappelijke inkomensbestanddelen vrijelijk aan elkaar toe te rekenen. Als gemeenschappelijke inkomensbestanddelen worden aangemerkt (art. 2.17 Wet IB 2001):

- de belastbare inkomsten uit eigen woning;

- de uitgaven voor kinderopvang;

- de persoonsgebonden aftrekposten;

- …

Verder lezen