Het pensioen in eigen beheer van de echtgenote van de directeur-grootaandeelhouder (1997.10.2104)


Schrijver bespreekt de mogelijkheden van pensioenopbouw in eigen beheer voor de echtgenote van de directeurgrootaandeelhouder (dga).

Naast civielrechtelijke aspecten wordt aandacht besteed aan de regels van de Pensioen- en spaarfondsenwet op dit gebied.

In het systeem van de PSW geldt alleen de dga persoonlijk als aandeelhouder, niet zijn echtgenote via het huwelijksvermogensrecht. Ontheffing op grond van art. 29 PSW wordt niet verleend.

Alleen uitgifte of overdracht van aandelen aan de echtgenote leidt tot vrijstelling van de verzekerplicht.

G.R. Boshuizen

WPNR 1997/6257 blz. 111

Verder lezen