Het pensioen van de DGA bij scheiding (2010.33.2006)


Voor de toepassing van de Pensioenwet (PW) is een grootaandeelhouder van een vennootschap de natuurlijke persoon die direct of indirect tenminste 10% van het door de vennootschap geplaatste kapitaal houdt. Ook als grootaandeelhouder geldt de houder van certificaten van aandelen van de vennootschap, mits hij voor tenminste 10% in het bestuur van het administratiekantoor dat de certificaten uitgeeft is vertegenwoordigd en mits de certificaten ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen. Regelingen omtrent de gevolgen voor het pensioen van de beëindiging van het huwelijk of het…

Verder lezen
Terug naar overzicht