Het realiseren en verkopen van een tweetal woningen leidt niet tot btw-ondernemerschap


Wet OB 1968

Volgens Hof Den Bosch is voor het btw-ondernemerschap vereist dat duurzaam, dat wil zeggen geregeld, gestreefd wordt naar het bevredigen van maatschappelijke behoeften door deelname aan het maatschappelijk verkeer. Belanghebbende is een samenwerkingsverband dat zich wat haar activiteiten betreft heeft beperkt tot het aanschaffen van een tweetal percelen grond, het realiseren van twee woningen op deze percelen grond en uiteindelijk tot de verkoop van deze twee woningen. Naar haar eigen, volgens het Hof geloofwaardige, verklaring heeft belanghebbende nooit de bedoeling gehad enig ander bouwproject uit te voeren dan de betreffende woningen. Deze woningen waren overigens niet bestemd voor zelfbewoning. Het Hof komt in haar uitspraak (Hof Den Bosch, 24 januari 2008, LJN:BD0007) tot de conclusie dat aan het eerder genoemde vereiste voor het btw-ondernemerschap in casu niet wordt voldaan. Dat het bouwproject bijna twintig maanden heeft geduurd brengt het hof niet tot een andere conclusie.

Verder lezen
Terug naar overzicht