Het recht van overgang in beweging (2002.03.3014)


De auteur bespreekt de laatste stand van zaken met betrekking tot het recht van overgang.

Op 10 augustus 2001 oordeelde de Hoge Raad dat art. 15 SW gedeeltelijk in strijd is met het discriminatieverbod van art. 26 IVBPR. Op grond van deze fictiebepaling wordt recht van overgang geheven over Nederlandse situsgoederen die een 'buitenlandse' erflater binnen een jaar voor zijn overlijden onder bezwarende titel aan een verwant heeft overgedragen. Volgens de Hoge Raad mag deze fictie niet worden toegepast als deze verwant niet tevens iets verkrijgt uit de…

Verder lezen