Het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 nader beschouwd (2007.03.2804)


In deze bijdrage wordt, naar aanleiding van het driejarig bestaan van de nieuwe regels omtrent de totstandkoming van een koopovereenkomst, betrekking hebbend op een tot bewoning bestemde onroerende zaak door een koper, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, aandacht besteed aan het schriftelijkheidsvereiste van een dergelijke overeenkomst.

Gevolg van het niet naleven van het schriftelijkheidsvereiste heeft nietigheid van de koopovereenkomst tot gevolg (artikel 3:39 BW). De schrijver besteedt aandacht aan dit vereiste aan de hand van een…

Verder lezen