Het staat een belastingplichtige niet vrij eigenmachtig van de wet afwijkende voorzieninbgen te treffen


De NTFR-redactie heeft dit item niet samengevat maar wel voor publicatie vrijgegeven. U kunt hier het brondocument raadplegen. De NTFR-redactie hoopt u met deze extra service van dienst te zijn.

Verder lezen
Terug naar overzicht