Het statutaire doel van de stichting na juridische fusie of splitsing (2000.43.2372)


Een juridische fusie van twee of meer stichtingen kan leiden tot belemmering van het statutaire doel van een stichting. Het doel van de verdwijnende stichting gaat op in dat van de verkrijgende stichting. Bij de juridische splitsing kunnen zich vergelijkbare problemen voordoen. De auteur gaat in op deze problematiek en gaat na in hoeverre een verdwijnende stichting gebonden is aan haar oorspronkelijke doel.

Na enige meer algemene beschouwingen over de juridische fusie komen aan de orde de eis waaraan moet worden voldaan voordat een stichting kan fuseren met een andere stichting…

Verder lezen