Het testament (2001.25.2195)


Ingegaan wordt op het fenomeen ‘uiterste wilsbeschikking’ in het algemeen. Daarbij komt aan de orde wie de uiterste wilsbeschikkingen mag maken, in welke vorm deze kunnen of moeten worden gegoten en de herroeping van uiterste wilsbeschikkingen. De verschillende uiterste wilsbeschikkingen die in de wet worden omschreven, worden nader bekeken. Het nieuwe recht maakt duidelijk onderscheid tussen erfstellingen, legaten en lasten. Tot slot wordt ingegaan op de vraag of dit soort beschikkingen voorwaardelijk of onder een tijdsbepaling gemaakt kunnen worden.

B.E. Reinhartz

Notarisklerk…

Verder lezen