Het verschoningsrecht van de notaris (1995.2551)


Overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot het notariële verschoningsrecht vanaf het arrest van de Hoge Raad van 1 maart 1985, NJ 1986, 173 (Maas/Ogem) in de gewone, de fiscale en de tuchtrechtspraak.

C. Heck-Vink

WPNR 1995/6204 blz. 857

Verder lezen