Hoe de koopprijs feitelijk was voldaan, was niet van belang voor renteaftrek


X verwerft op 1 november 2000 een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111 Wet IB 2001. In verband hiermee heeft X een hypotheeklening van ƒ 546.000 bij een bank afgesloten. Het geleende bedrag wordt echter slechts voor een gedeelte feitelijk aangewend voor de betaling van de koopprijs. Het restant van de koopprijs wordt door een notaris voldaan uit de opbrengst van een huis dat X eveneens op 1 november 2000 heeft geleverd aan een derde.

In navolging van de inspecteur oordeelt de Rechtbank dat de lening…

Verder lezen