Naar de inhoud

Hoe gelukkig zijn wij?

Zondag 20 maart was het de Dag van het Geluk. Maar hoe meet je geluk? Sommige mensen zeggen dat geluk niet te meten is, maar dat vinden geluksonderzoekers niet. Sinds deze maand is aan de Burgerpeiling van KING een vraag en een aanvullende module over de mate van tevredenheid met het leven toe­gevoegd. Zo kunnen gemeenten vragen hoe ‘gelukkig’ de inwoners zich voelen. Met de Burgerpeiling kunnen gemeenten zelf de mening van haar inwoners meten.

Voor gemeenten is het belangrijk te weten hoe ‘gelukkig’ haar inwoners zijn. Rechtstreeks op geluk sturen kan de (lokale) overheid maar tot beperkte hoogte. Geluk is namelijk voor een groot deel een kwestie van individuele keuzes. Wat een gemeente wél kan, is de oorzaken van geluk positief te beïnvloeden, als een gemeente de oorzaken kent en als deze binnen de reikwijdte van de (lokale) overheid vallen.

Bron: kinggemeenten.nl