Hoe het verder is gegaan met wetsvoorstel 23095 (2002.04.2023)


In aansluiting op zijn bijdrage in WPNR 6469 (ND 02.01.2008) doet Van Velten verslag van het vervolg van de parlementaire behandeling van wetsvoorstel 23095 in december 2001. Zoals bericht in Notafax 2001, 276 heeft de Tweede kamer op 19 december 2001 het wetsvoorstel aangenomen, nadat de motie Swildens, waarin werd gepleit voor verplichte inschakeling van de notaris bij de koopakte van de eigen woning, was ingetrokken.

Van Velten geeft de volgende samenvatting van het gewijzigde wetsvoorstel, zoals dat naar de Eerste Kamer…

Verder lezen