Hoe ver reikt de beperkte informatieplicht van de notaris ex art. 25 lid 9 Wna? (2013.33.2001)


Vanwege een strafrechtelijk onderzoek vordert de officier van justitie (OvJ) ex art. 25 lid 9 Wna informatie over diverse transacties van en naar de derdengeldenrekening van notaris (N). Volgens N valt de gevorderde informatie onder zijn afgeleid verschoningsrecht en niet onder de uitzonderingsbepaling van art. 25 lid 9 Wna. N start een klachtprocedure vanwege de inbreuk op zijn geheimhoudingsplicht/ verschoningsrecht die hij niet verenigbaar acht met een adequate beroepsuitoefening. Ook strekt de informatie voortvloeiend uit zijn antwoorden verder dan ‘gegevens met betrekking tot de bijzondere…

Verder lezen
Terug naar overzicht