Hof acht bewezen dat girale schenking is gedaan onder uitsluitingsclausule


M en V zijn in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, welk huwelijk in 2015 door echtscheiding is ontbonden. In het kader van de verdeling van de gemeenschap twisten partijen over de vraag of aan de girale schenking die M in 2013 van zijn moeder heeft verkregen een uitsluitingsclausule is verbonden.

In hoger beroep overweegt het hof als volgt. In artikel 1:94 lid 2 BW staat: ‘De gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, alle goederen der echtgenoten, bij aanvang van de gemeenschap aanwezig of nadien…

Verder lezen
Terug naar overzicht