Hof Amsterdam 09-01-2003, KG 2003, 37, JAR 2003, 35


Concurrentiebeding. Gezagsverhouding. Managementovereenkomst.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 35.

Dam Beheer en Vermey B.V. hebben in 1990 een managementovereenkomst gesloten. In het kader daarvan heeft Dam werkzaamheden verricht, bestaande uit het voorbereiden van beurzen, het inkopen van materialen, het uitvoeren van opdrachten van klanten etc. In juni 1998 zijn Dam en Dam Beheer een concurrentiebeding overeengekomen dat inhoudt dat Dam en Dam Beheer gedurende vijf jaar na beëindiging van de managementovereenkomst hun diensten niet aan klanten van Vermey mogen aanbieden noch een soortgelijk bedrijf als dat van Vermey mogen uitoefenen, besturen of adviseren. Per 15 december 1999 is de managementovereenkomst beëindigd. Dam en Dam Beheer vorderen thans schorsing, opschorting of buitenwerkingstelling van het concurrentiebeding dan wel matiging van de boete. Dam en Dam Beheer stellen daartoe primair dat tussen Dam en Vermey een arbeidsovereenkomst heeft bestaan en dat op het concurrentiebeding art. 7:653 BW en 7:650 BW van toepassing zijn. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen. Op het hoger beroep van Dam en Dam Beheer overweegt het hof dat Dam zijn werkzaamheden niet in dienst van Vermey verrichtte, maar in dienst van Dam Beheer, met welke vennootschap Vermey een managementovereenkomst had gesloten. De managementovereenkomst kan niet als een arbeidsovereenkomst worden aangemerkt, nu Dam Beheer als besloten vennootschap geen werknemer kan zijn in de zin van art. 7:610 BW. Het concurrentiebeding wordt dan ook niet beheerst door de regeling van art. 7:653 BW. Het hof wijst ook het beroep op art. 6:258 BW en 6:248 BW van de hand. Er is geen sprake van onvoorziene omstandigheden en ook niet van strijd met de redelijkheid en billijkheid. Dat Vermey zijn bedrijf heeft gestaakt, maakt dit niet anders, nu hij onweersproken heeft gesteld dat hij zijn bedrijfsactiviteiten heeft overgedragen en daarbij garanties heeft verstrekt onder meer ten aanzien van de handhaving van het concurrentiebeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht