Hof Amsterdam 20-05-1999, NJ 2000, 607


Directeur. Kennelijk onredelijk ontslag. Schadeloosstelling (C=1,25).

(Zie JAR 1999, 146, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1999, blz. 105).

Verder lezen
Terug naar overzicht