Hof Amsterdam: notaris hoefde BFT geen volledige inzage te geven in dossiers


In 2004 verzoekt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) aan drie notarissen (N c.s.) om volledige inzage te verstrekken in een aantal zaakdossiers zodat het BFT kan controleren of N c.s. hebben voldaan aan hun verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Mot en de Wid. In verband met de geheimhoudingsplicht bieden N c.s. aan het BFT slechts beperkte inzage te verschaffen en de verdere gegevens voor te leggen aan de ringvoorzitter van de KNB teneinde hem te laten toetsen of N c.…

Verder lezen