Hof berekent vordering ter zake van niet-nagekomen periodiek verrekenbeding


In de huwelijkse voorwaarden van M en V is onder meer een periodiek verrekenbeding opgenomen. De echtelijke woning is eigendom van V. Naar aanleiding van hun echtscheiding twisten M en V onder meer over de vraag in hoeverre de woning moet worden verrekend.

In hoger beroep overweegt het Hof dat alleen de aflossingen op de hypotheekschuld in aanmerking moeten worden genomen omdat er is afgelost met overgespaard inkomen. Met toepassing van de rekenmethode zoals onder meer gehanteerd in HR 10 juli 2009 JBN 2011, nr 42, moet een breukgetal…

Verder lezen