Hof bevoegd tot vervanging van de bijzondere curator


De moeder verzoekt het hof de door de rechtbank benoemde bijzondere curator te vervangen door een andere. Het hof is van oordeel dat, hoewel de tekst van dat artikel 1:212 BW luidt dat de benoeming van de bijzondere curator plaatsvindt door de rechtbank die over de zaak beslist, het hof  in een geval als het onderhavige bevoegd is te beslissen over het verzoek. 

De feiten
M en V zijn de ouders van de minderjarige X. Partijen twisten over de vervangende toestemming tot erkenning van X door M…

Verder lezen
Terug naar overzicht