Hof draait gezagsbeëindiging moeder terug


Dat de moeder op bepaalde punten van mening verschilt met de GI en/of de pleegmoeder, rechtvaardigt naar het oordeel van het hof niet de beëindiging van haar gezag over haar dochter.

De feiten
Uit V is in 2001 dochter D geboren, over wie V van rechtswege het eenhoofdig ouderlijk gezag uitoefent. D is onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst. Sinds november 2010 verblijft zij in het huidige, perspectief biedende pleeggezin.

Het verzoek
De Raad voor de Kinderbescherming verzoekt de rechtbank (1) het ouderlijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht