Hof: economische eigendom drukt de waarde voor de overdrachtsbelasting


Voor de heffing van overdrachtsbelasting geldt in het algemeen dat persoonlijke verplichtingen géén negatieve invloed hebben op de waarde in het economische verkeer van een onroerende zaak. Dit is slechts anders als sprake is van een reële huur- of pachtovereenkomst of als er aan de persoonlijke verplichting een beding is verbonden waardoor in feitelijk en maatschappelijk opzicht een resultaat wordt bereikt dat overeenkomt met een zakelijk recht, zoals een kettingbeding (zie HR 31 oktober 1979, BNB 1980/1). De gedachte hierbij is dat bij overdracht van een onroerende…

Verder lezen