Hof heeft eiser in cassatie ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding


Partijen hebben een geschil over de uitvoering van hun samenwerkingsovereenkomst, en de leveranties die op grond van die overeenkomst zouden plaatsvinden. Eiser in cassatie klaagt onder meer dat het hof heeft miskend dat zij in haar grieven tegen de in rov. 3.2 van het bestreden arrest genoemde beslissingen kan worden ontvangen voor zover deze betrekking hebben op, of van belang zijn voor de vorderingen in conventie en in reconventie die in het deelvonnis niet zijn afgedaan. Nu het hof de vordering in reconventie die nog aan de orde…

Verder lezen
Terug naar overzicht