Hof houdt bij artikel 30 SW ten onrechte geen rekening met legitieme portie


V overlijdt. Het overgrootste deel van zijn nalatenschap bestaat uit certificaten van aandelen in een familie-BV. V heeft zijn enige zoon Z onterfd en drie kleinkinderen (A, B en C) benoemd tot zijn enige erfgenamen. Daarnaast zijn de certificaten aan A gelegateerd en zijn P en Q (derden) ieder voor ƒ 100.000 tot legataris benoemd. Z verkrijgt het vruchtgebruiklegaat van de nalatenschap met uitzondering van genoemde legaten.
Doordat A zijn legaat verwerpt, krijgt Z ook het vruchtgebruik van de certificaten…

Verder lezen
Terug naar overzicht