Hof laat wijziging zorgregeling in stand in belang van de kinderen


Het hof overweegt dat de norm van gelijkwaardig ouderschap, zoals vervat in artikel 1:247 lid 4 BW, niet zo ver gaat dat gelijkwaardig ouderschap zoveel als mogelijk tot een gelijke verdeling in tijd zou moeten leiden.

De feiten
M en V zijn in 2006 met elkaar gehuwd. Uit het huwelijk zijn twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren, over wie partijen gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2014 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Ten aanzien van de kinderen komen partijen een co-ouderschapsregeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht