Hof leidt uit algehele volmacht uitdrukkelijke voorkeur af bij benoeming van curator


V (de tante van X c.s.) is door de kantonrechter onder curatele gesteld. Hierbij is een onafhankelijke professional tot curator benoemd. In hoger beroep stellen X c.s. onder meer dat zij tot curator moeten worden benoemd, omdat aan hen bij notariële akte een algehele volmacht is verleend.

Het hof acht de ondercuratelestelling van de V noodzakelijk. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat de aanleiding voor het verzoek tot ondercuratelestelling mede was dat de V kort daarvoor in strijd met haar belangen een…

Verder lezen
Terug naar overzicht