Hof onderzoekt of aan vereisten opeisbaarheid consumentenkrediet is voldaan


Voor de financiering van het installeren van nieuwe kozijnen in zijn woning hebben appellanten een kredietovereenkomst gesloten met LaSer. In het onderhavige geding spreekt LaSer hen aan op betaling van het nog openstaande bedrag onder de kredietovereenkomst, nu appellanten met tijdige betaling van de maandelijkse termijnen in gebreke zijn gebleven. Nadat het hof heeft vastgesteld dat appellanten zich wat betreft de overeenkomst van koop en installatie van de kozijnen en de kredietovereenkomst niet kunnen beroepen op een zodanige samenhang tussen de overeenkomsten dat zij een eventuele schadevergoedingsvordering uit hoofde van tekortschieten bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht