Hof reageert negatief op verzoek tot schenking door bewindvoerder


In verband met haar gezondheidstoestand is het vermogen van X in oktober 1995 onder bewind gesteld. B is benoemd tot bewindvoerster. X is dementerend, verblijft in een verzorgingstehuis, is bedlegerig en in haar zorg volledig afhankelijk van anderen.

X heeft in februari 1995 bij testament B benoemd tot enige erfgename en bij haar vooroverlijden B’s echtgenoot. Bij vooroverlijden van beiden is een derde enig erfgenaam.

Op 19 februari 2004 verzoekt B de kantonrechter haar te machtigen om ten laste van het vermogen van X een schenking…

Verder lezen
Terug naar overzicht