Hof 's-Gravenhage 23-05-2003, NJF 2003, 11, JAR 2003, 199


Schorsing. Overgang onderneming.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 199.

De werkneemster is in april 1989 voor onbepaalde tijd als schoonmaakster in dienst gekomen van de werkgever. Zij heeft gedurende ongeveer zeven jaar gewerkt op een bureau van de Rotterdamse politie. Dit werk maakte deel uit van het project "Politie Rotterdam Rijnmond". Op 17 maart 2000 heeft de werkgever de werkneemster geschorst naar aanleiding van klachten van de opdrachtgever dat zij zich jegens werknemers van de politie discriminerend zou hebben uitgelaten. Haar is om die reden de toegang tot alle politiebureaus ontzegd. De werkneemster heeft zich daarop op 18 maart 2000 ziek gemeld. Bij brief van 24 maart 2000 heeft de werkgever haar meegedeeld ontbinding van de arbeidsovereenkomst te zullen verzoeken. Per 1 januari 2001 is het project "Politie Rotterdam Rijnmond" overgenomen door schoonmaakbedrijf City Service. De werkgever stelt dat de werkneemster met de andere werknemers van het project mee over is gegaan naar City Service. De werkneemster bestrijdt dat. De rechtbank heeft geoordeeld dat de werkneemster bij de werkgever in dienst is gebleven. Op het hoger beroep van de werkgever overweegt het hof dat de overgang van het project naar City Service moet worden aangemerkt als overgang van onderneming. Vaststaat dat de activiteiten van het project naar City Service zijn overgegaan en dat het project het organisatorische kader vormde waarbinnen de arbeidsverhoudingen van de betrokken werknemers werden geconcretiseerd. Bovendien is aan alle werknemers ook daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst bij City Service aangeboden en zijn zij de voornaamste factor die is overgegaan bij de overgang van het project. City Service heeft ook aan de werkneemster een arbeidsovereenkomst aangeboden. Zij heeft echter geen gebruik gemaakt van dit aanbod. De vraag is dan nog of het feit dat de werkneemster geschorst was tot het oordeel leidt dat zij bij de werkgever in dienst is gebleven. Het hof is van oordeel dat dit niet het geval is. Daartoe overweegt het hof dat een werknemer, in geval hij geschorst wordt, zijn functie behoudt. Dit is pas anders bij ontheffing uit zijn functie of het verkrijgen van een andere functie bij dezelfde werkgever. Dit laatste kan ook plaatsing op een ander project inhouden. De werkneemster behoorde echter nog steeds tot de groep werknemers die verbonden was aan het project. Zij is daarom niet meer bij de werkgever in dienst en heeft geen recht op doorbetaling van loon.

Verder lezen
Terug naar overzicht