Hof 's-Hertogenbosch 04-10-2001, JAR 2001, 237


Concurrentie(beding). Executiegeschil.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 237.

De werknemer is van 1 november 1996 tot 1 december 1999 bij de werkgever in dienst geweest. Tussen partijen is een concurrentiebeding overeengekomen dat de werknemer verbiedt om binnen twee jaar binnen een straal van 200 kilometer van de werkgever concurrerende werkzaamheden te gaan verrichten. De werknemer wilde per 1 december 1999 elders in dienst getreden, maar heeft dat niet gedaan nadat de president een vonnis had gewezen waarin hij dit werk verbood en meer in het algemeen ook het verrichten van andere concurrerende werkzaamheden. Vervolgens is de werknemer in dienst getreden bij een Duits bedrijf dat is gevestigd op circa 560 kilometer van de werkgever. Wel heeft dit bedrijf een dochter- en zusteronderneming die dichtbij de werkgever zijn gevestigd. De werkgever heeft gesteld dat ook dit in strijd is met het concurrentiebeding en heeft de grosse van eerdergenoemd kort gedingvonnis aan de werknemer doen betekenen. De werknemer heeft daarop staking van de executie gevorderd, hetgeen is afgewezen. In een inmiddels lopende bodemprocedure tussen partijen is nog geen einduitspraak gewezen. Op het hoger beroep van het executievonnis overweegt het hof dat een concurrentiebeding in het algemeen niet extensief moet worden uitgelegd. Voor de werknemer moet duidelijk zijn waartoe hij zich verbindt. De werknemer heeft in onderhavige zaak niet behoeven te begrijpen dat het concurrentiebeding hem zou verbieden bij een bedrijf te gaan werken dat buiten de straal genoemd in het beding is gevestigd en dat producten levert aan een bedrijf dat binnen die straal is gevestigd. Het enkele feit dat sprake is van een concernverband tussen producent en afnemer maakt dit niet anders, temeer niet nu onweersproken is dat het Duitse bedrijf ook aan anderen levert en door de werknemer gemotiveerd is betwist dat het bedrijf feitelijk wordt geleid vanuit Nederland. De werkgever dient de executie van het kort gedingvonnis dan ook te staken

Verder lezen
Terug naar overzicht