Hof 's-Hertogenbosch 16-10-2002, NJ 2003, 67


Hoger beroep ontbinding gewichtige redenen. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Schadeloosstelling.

(Zie Prg. 2002, 5961, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2002, blz. 226).

Verder lezen
Terug naar overzicht