Hof: uitsluitingsclausule bij gedeeltelijke kwijtschelding ziet op onroerende zaak


M en V zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. In 1991 verwerft M (samen met zijn zus) ten titel van koop de blote eigendom van de woning van zijn ouders. Blijkens de transportakte hebben de ouders op de koopprijs van ƒ 101.000 met toepassing van een uitsluitingsclausule ƒ 81.000 kwijtgescholden. Het restant van de koopprijs is contant betaald. Min of meer hetzelfde overkomt V, want in hetzelfde jaar verwerft zij bij akte van verdeling voor ƒ 8.750 5/24e-…

Verder lezen