Hof vernietigt de faillissementen van Spyker NV en Spyker Automobielen BV


Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft de faillissementen van Spyker NV en Spyker Automobielen BV vernietigd. De vennootschappen verkeren hierdoor opnieuw in surseance van betaling. Het hof acht het aannemelijk dat de surseance zal leiden tot een schuldeisersakkoord, nu hiervoor gelden beschikbaar zijn gesteld. Het hof oordeelt daarom dat een faillissement nu niet moet worden uitgesproken.

Hof Arnhem-Leeuwarden 29 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:574 (publicatie 29 januari 2015)

Bron: actualiteiten rechtspraak.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht