Hof verzuimt gemotiveerd te beslissen op aangevoerde grief inzake schadevergoeding


Samenvatting

Aan belanghebbende is een aanslag premie ZFW opgelegd. In beroep bij de rechtbank Breda wordt belanghebbende in het gelijk gesteld. De aanslag wordt vernietigd, maar het verzoek om toekenning van een schadevergoeding op grond van art. 8:73 Awb wordt afgewezen. In hoge beroep klaagt belanghebbende onder meer over de afwijzing van de schadevergoeding. Hof Den Bosch oordeelt daarover slechts dat nu het (hoger) beroep ongegrond is, een schadevergoeding niet aan de orde is. De Hoge Raad vindt dit oordeel ontoereikend. Nu het beroep bij de rechtbank gegrond is verklaard en daarbij het verzoek om schadevergoeding is afgewezen, had het hof gemotiveerd moeten beslissen op de grief van de belanghebbende ter zake van de afgewezen schadevergoeding.

Feiten

Aan belanghebbende is voor het jaar 2000 een aanslag in de premie ingevolge de Ziekenfondswet opgelegd, welke aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de inspecteur is gehandhaafd. Rechtbank Breda heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de inspecteur alsmede de aanslag vernietigd, en het verzoek om toekenning van een schadevergoeding op grond van art. 8:73 Awb afgewezen. Hof Den Bosch heeft de uitspraak van de rechtbank bevestigd.

Geschil

3.1. De klachten zijn onder meer gericht tegen het oordeel van het hof dat, nu het (hoger) beroep ongegrond is, een vergoeding van schade niet aan de orde is. (...)

Rechtsoverwegingen

3.1. (...) De klachten slagen in zoverre. Aangezien het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond was verklaard, en de rechtbank op een daartoe uitdrukkelijk door belanghebbende gedaan verzoek heeft beslist dat voor het toekennen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht