Hof ziet geen aanleiding om op grond van redelijkheid en billijkheid af te wijken van de koude uitsluiting


Het hof beoordeelt of de handhaving van de huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting) in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De feiten
M en V zijn in 1996 op huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting zonder finaal of periodiek verrekenbeding), uit welk huwelijk twee – thans nog minderjarige – kinderen zijn geboren en welk huwelijk in 2013 door echtscheiding is ontbonden.

Het geschil
Partijen twisten over de vraag of onverkorte handhaving van de huwelijkse voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
De rechtbank heeft geoordeeld dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht