Hof ziet geen aanleiding vooruit te lopen op Initiatiefnota Partneralimentatie


In deze procedure meent dat de man dat de duur van zijn alimentatieverplichting beperkt dient te worden conform hetgeen is neergelegd in de Initiatiefnota Partneralimentatie.

Feiten
M en V zijn 1985 met elkaar gehuwd, welk huwelijk in 2014 door echtscheiding is ontbonden. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen partneralimentatie vastgesteld op € 1.106 per maand.

Hoger beroep
In hoger beroep bepleit M dat de rechtbank zijn alimentatieverplichting ten onrechte niet in duur heeft beperkt. Het huwelijk van partijen heeft de verdiencapaciteit van V niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht