Hoge Raad 05-02-1999 FNV/Datelnet, RvdW 1999, 26, JAR 1999, 62, NJ 1999, 307


CAO. Reiskosten. Wijziging arbeidsvoorwaarden. Vakvereniging.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 62.

Een werkgever voert een nieuwe reiskostenregeling in met instemming van de OR. De vakvereniging en vijf werknemers vorderen daarop in kort geding naleving van de reiskostenregeling zoals die in de ondernemings-cao is vastgelegd en subsidiair naleving van de reiskostenregeling zoals die in de bedrijfstak-cao is vastgelegd. De president stelt in kort geding moeilijk te kunnen beoordelen of de regeling valt binnen de grenzen van de ondernemings-cao. Hij acht, gezien het relatief geringe financiële nadeel voor de werknemers en het grote financiële nadeel voor de werkgever bij de voordien geldende regeling, een voorziening in kort geding niet op zijn plaats. De president wijst de vordering af en het Hof bekrachtigt het vonnis. De Hoge Raad overweegt met betrekking tot het oordeel van het Hof dat de vakvereniging geen spoedeisend belang heeft, dat zonder nadere motivering niet valt in te zien waarom het feit dat de ondernemingsraad heeft ingestemd met de reiskostenregeling en het feit dat die regeling is ingevoerd en inmiddels feitelijk wordt toegepast op de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemers, kunnen afdoen aan het spoedeisend belang dat de vakvereniging stelt te hebben bij de door haar gevraagde voorziening. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof en verwijst de zaak ter verdere behandeling naar een ander Hof.

Verder lezen
Terug naar overzicht